Studie visar: KSM66 förbättrar sömnkvalitén och normaliserar kortisolnivån

2020-07-05

Mindre oro och bättre sömnkvalité

Stress, oro och dålig sömnkvalitet påverkar människor oberoende av social och kulturell tillhörighet. KSM66 har ingått i flera studier där effekt på stress, oro, koncentrationsförmåga, uthållighet och sexuell funktion har kunnat visas. Men detta är den första studien där två olika doser KSM66 jämförs mot placebo*.

Deltagare: 60 män och kvinnor i åldern 18 – 55 år deltog i studien som varade i 8 veckor. Deltagarna fick antingen 2x300 mg KSM66(normaldos), 2x125 mg KSM66 (låg dos) eller placebo. Kapslarna var identiska till utseende, lukt, vikt och smak. Samtliga deltagare upplevde vid studiestarten en hög stressnivå.

 De studerade parametrarna var:

• Stress (Perceived Stress Scale (PSS))

• Ångest (HamiltonAnxiety scale (HAM-A))

• Sömn (Qualityof sleep assessment (Anova))

• Serum kortisol

Resultat:

Upplevd stress: Studien visar att KSM66, både låg dos(250 mg) och normala dos (600 mg) öka kroppens motståndskraft mot stress – men effekten är dosberoende. Skillnaden i effekt mellan placebo och KSM66 var stor – framförallt vid normaldos.Signifikansen p<0,0001 visar på tydlig effekt och att sannolikheten att resultatet skulle bero på en slump är mindre än en på tusen. Motsvarande signifikans för den låga dosen var p<0,05.

Serum Kortisol: Studien uppvisade också en mycket tydlig effekt på produktionen av kroppens stresshormon kortisol. Precis som vid upplevd stress uppvisade båda doserna en modulerande effekt på kortisol – men effekten hos 2 kapslar per dag var klart överlägsen – med en 30% sänkning av kortisolhalten jämfört med placebo.

Ångest och oro: Även om oro och ångest är ett resultat av stress, är det ett djupare tillstånd vilket förklarar varför den lägre dosen inte gav signifikant effekt. Däremot visade 2 kapslar per dag (normal dos) en tydlig effekt. Även här var signifikansen hög, p<0,0001.

Sömn: Båda doserna visar en förbättring av sömnkvalitén jämfört med placebo. Men klart överlägsen är den normala dosen där förbättringen var närmare 50%.

 Biverkningar: Inga biverkningar rapporterades i KSM66-gruppen

Slutsats: Studien bekräftar att kosttillskottet KSM66 har en tydlig effekt på kroppens HPA-axel, dvs det system som reglerar kroppens stressrespons. Studien visar också att den kliniskt använda dosen på 600 mg är en effektiv dos som tolereras väl. Värt att notera är att effekten på ångest och oro är ett resultat av att KSM66 ökar kroppens motståndskraft mot stress.

 *Jaysing Salve, Sucheta Pate, KhokanDebnath, DeepakLangade: Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract inHealthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. 2019 Salve et al. Cureus 11(12): e6466. DOI10.7759/cureus.6466

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss