Vår filosofi
Vi har stor respekt för allt vi kan lära från naturen och av lång traditionell användning. Men för oss finns det ändå inget viktigare än… välgjorda kliniska studier, rena produkter och ansvar för miljön. För även om det handlar om kosttillskott – så handlar det framförallt om en sak – ditt välbefinnande och din hälsa. Och då har du rätt att veta…

Klinisk dokumentation & ansvar för miljö
Effekten hos växtbaserade kosttillskott är beroende av en rad olika faktorer – fröets genetik, odlingsplats, skördetidpunkt, tillsatsämnen och extraktionsmetod, bara för att nämna några saker. Det är därför som det är så viktigt att kunna visa, att de aktiva ämnena tas upp, är trygga och ger avsedd effekt – i de doser som rekommenderas. Och då finns det bara ett sätt  – upprepade, produktspecifika studier. För oss är det ett krav…

Men det innebär inte att vi får kompromissa med vår miljö. Därför är våra produkter hållbart producerade med minimal påverkan på naturen. Det innebär att de antingen är ekologiskt certifierade, odlade utan kemikalier alternativt plockade vildväxande.

Inga främmande tillsatser
Av samma anledning använder vi oss heller inte av främmande ingredienser som emulgeringsmedel, nanoteknik eller svartpepparextrakt (piperin) – för att därigenom, på ett konstlat sätt påverka upptaget. För oss är det viktigt, eftersom det finns misstankar om att dessa tillsatser/metoder både kan förändra det naturliga upptaget och öka risken för interaktioner och biverkningar.  

Nära naturen ger högt upptag
Den höga biotillgängligheten hos KSM66, niDRA, curaMIN och agaDA har istället uppnåtts genom att använda traditionella extraktionsmetoder. Metoder som innebär att hela den naturliga komplexiteten av ämnen, viktiga för upptaget, finns kvar i extrakten. Att det fungerar är visat i ett stort antal dubbelblinda och placebokontrollerade studier – totalt 140 st stycken.
Av dessa är 80 st på extrakten i curaMIN, 26 stycken på KSM66, 8 stycken på Affron (det unika saffran-extraktet i niDRA) och 26 stycken på agaDA.

100% aktiva och100% rena produkter
Samtliga fyra produkter produceras med GMP – viket kan jämföras med läkemedelsstandard. Dessutom analyseras varje batch av de enskilda extrakt både avseende aktiva ämnen och möjliga föroreningar som pesticider, tungmetaller, mögel, mikrober och ETO. Därför vet vi att våra produkter är 100% aktiva och 100% rena.

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss