Äldres hälsa & sömn förbättras av KSM66

2020-05-14

Februari 2020

Äldres hälsa, livskvalitet och sömn förbättras med KSM66

Målet med studien var att utvärdera effekten hos kosttillskottet KSM66 på sömn, livskvalitet och generell hälsa hos män och kvinnor mellan 65-80 år. Parallellt utvärderades även säkerhet och tolerans*.

I studien som var randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind deltog 50 män och kvinnor med en medelålder på 72 år.

Under de 12 veckor som studien varade fick deltagarna antingen KSM66 eller placebo. Kapslarna var identiska både i lukt och utseende. Dosen som användes var 2x300 mg.

Resultat: Signifikant bättre effekt i den aktiva gruppen jämfört med placebo (p<0,0001)**.  Bäst effekt hade KSM66 på generellt välbefinnande, sömnkvalitet och mental prestationsförmåga.

TRE GÅNGER FLER FICK GOD EFFEKT I KSM66 GRUPPEN

De behandlade läkarna bedömde att samtliga personer i den aktiva gruppen fått nytta av preparatet. Av dessa bedömdes 76 procent fått mycket god effekt. I placebogruppen var motsvarande siffra 25 procent.

Resultaten av den nu publicerade studien stöds av en rad tidigare studier på  KSM66 – studier som visar att extraktet sänker stress, förbättrar sömn, ökar den mentala kapaciteten samt förbättrar den kardiovaskulära hälsan. En konsekvens av att Ashwagandha har en unik och uttalad förmåga att hjälpa kroppen att stå emot stress. Kroppen får hjälp att vila och återhämta sig vilket bland annat påverkar energiproduktionen i cellerna (ATP).

Bakgrund: Inom Ayurveda, världens äldsta läkekonst, har Ashwagandha används i årtusenden för att förbättra energi, ork, styrka och sömn. Det latinska namnet, Withania Somnifera som Carl von Linné gav läkeväxten betyder örten som ger sömn. Ashwagandha betyder ”stark som en häst”.

 * KelganeS B, Salve J, Sampara P, et al. (February 23, 2020) Efficacy and Tolerabilityof Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of GeneralWell-being and Sleep: A Prospective, Randomized,Double-blind,Placebo-controlled Study. Cureus 12(2): e7083. DOI 10.7759/cureus.7083DOI:10.7759/cureus.7083

 ** p<0,0001 innebär att det är mindre än en tusendels sannolikhet att resultatet beror på slumpen.

KSM66 (fullspektrumextrakt av Ashwagandha) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning.

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss