Bättre sömn & minskar oro med KSM66

2020-05-15

Ny studie visar:

KSM66 förbättrar sömnen och minskar oron

I september 2019 publicerades den första rena sömnstudien på KSM66 – ett ekologiskt fullspektrum-extrakt av Ashwagandha. Tidigare studier påKSM66 har bl.a. visat på en normalisering av stresshormonet kortisol, mindre stress, oro och ångest.

Inom Ayurveda, världens äldsta läkekonst, är sömnbrist och oro några av de stora användningsområdena för Ashwagandha. Något som understryks av att örten på latin heter Withania Somnifera, vilket betyder”örten som ger sömn”.

Trots namnet påverkar Ashwagandha inte ”sömnigheten” som t.ex. Valeriana, Humle eller Melissa. Istället hjälper Ashwagandha kroppen att slappna av - vilket gör det lättare att sova.

För att vetenskapligt bekräfta de traditionella användningsområdena genomfördes den nu publicerade dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studien.

INSOMNING, SÖMNKVALITET, ORO OCH ÅNGEST

60 män och kvinnor i åldern 18-60 år ingick i studien som varade i 10 veckor. Samtliga deltagare var diagnostiserade med sömnproblem.

Dosen som användes var en kapsel KSM66 morgon och kväll(2x300 mg), alternativt placebo.

Huvudparametrarna som studerades var: tid till insomning, sömnkvalitet, uppvaknade under natten, oro, ångest samt mentalkapacitet.

Resultat: Samtliga studerade parametrar förbättrades i KSM66 gruppen. Insomnings-förmågan förbättrades med 44% jämfört med 23% i placebogruppen, antalet uppvaknande under natten minskade med 30% jämfört med 10% i placebogruppen.

Inga av deltagarna upplevde några biverkningar.

Författarnas slutsats: Det råder ingen tvekan om att KSM66 är ett effektivt och naturligt sätt att förbättra insomning och sömnkvalitet – något som understryks av den höga signifikansen, p<0,001vilket innebär att risken för att resultaten beror på slumpen är mindre än enpromille (1/1000).

FAKTA KSM66: Den första studien på KSM66 publicerades 2012, sedan dess har ytterligare 20 dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studier genomförts, varav 12 är publicerade – resten förväntas publiceras under 2019/2020.

Studierna slår fast att kosttillskottet KSM66 har god effekt vid t.ex.: oro, ångest, träning, sexuell dysfunktion, dålig spermamobilitet, minne, PMS, klimakteriebesvär och obalans i sköldkörteln – väldokumenterade användningsområden inom den Ayurvediska medicinen.

Samtliga ovanstående indikationsområden har en sak gemensamt – de beror på eller förvärras av stress. Det KSM66 gör är att öka kroppens motståndskraft mot stress genom att normalisera kroppens stress-system (HPA-axeln). När binjurarna får vila normaliseras mängden stresshormon och kroppen kan börja återhämta sig. En positiv spiral startar.

1) Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withaniasomnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized,Placebo-controlled Study.

Langade D, Kanchi S, Salve J, et al. (September 28, 2019). Cureus 11(9): e5797. DOI10.7759/cureus.5797https://www.cureus.com/articles/22928-efficacy-and-safety-of-ashwagandha-withania-somnifera-root-extract-in-insomnia-and-anxiety-a-double-blind-randomized-placebo-controlled-study

KSM66 (fullspektrumextrakt av Ashwagandha) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning.


 

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss