Boswellia ökar effekten av curaMIN

2020-05-13

mars 2018

Ledhälsa: Boswellia ökar effekten av BCM95

I studien som var dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad deltog 201 män och kvinnor mellan 44–77 år. Samtliga deltagare var diagnostiserade med knäproblem.

I studien jämfördes tre behandlingsgrupper, en grupp fick ren curcumin (BCM95) medan den andra gruppen fick curaMIN, ett kosttillskott som förutom BCM95 även innehåller Boswellia (Bospure).  Den tredje gruppen fick identiska kapslar till smak och lukt men utan verksam substans (placebo).

 Målet med studien var:

1.  Att visa att de aktiva extrakten (BCM95/Curamin) var effektivare än placebo vid behandling av leder.

2. Att utrön vilket som var effektivas, ren BCM95 ellerkombinationen med Boswellia.

 Resultat: Efter 4 veckor sågs en signifikant förbättring hos alla tre grupperna men efterhand försvann effekten i placebogruppen. Både BCM95 och Curamin visade tydligt bättre ledkomfort, flexibilitet och rörlighet jämfört med placebo – men fler parametrar förbättrades i Curamingruppen.

 Sammantaget var effekten hos Curamin 20% bättre jämfört med ren BCM95.

 Författarnas slutsats var att ”kombinationen av BCM95 och BosPure ökar effekten vid behandling av knäproblem, sannolikt beroende på en synergistisk effekt mellan extrakten.

http://cms.herbalgram.org/herbclip/588/021831-588.html

 

1) BCM95: är det mest väldokumenterade, högabsorberade rena curcumin-extraktet i världen. BCM95 har genomgått drygt 60 publicerade studier. Studier där effekt, säkerhet och upptag undersökts.

 2) BosPure: Curamin innehåller förutom BCM95 även BosPure – ett högkoncentrerat extrakt av Boswellia (harts från Boswellia träd). Kliniska studier visar att BosPure samverkar med och förstärker effekten av BCM95

 Curamin Forte® innehåller Gurkmeja (BCM95®) och Boswellia (BosPure®): Gurkmeja (BCM95®) hjälper till att skydda våra leder och bidrar därigenom till bibehållen ledhälsa. Bidrar också till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress och till att bibehålla immunsystemets normala funktion. Boswellia (BosPure®)stödjer dessutom ledens komfort och rörlighet. Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss