BCM95 hjälper lederna och förbättrar maghälsan

2020-05-14

mars 2019:

BCM95 effektivt hjälp vid ledhälsa – utan magproblem.

 I den placebokontrollerade, randomiserade studien ingick 139 män och kvinnor, alla diagnostiserade med knäproblem*. Medelåldern var 53 år.

 Målet med studien var:

Att jämföra en standardbehandling av knäproblem (Diklofenak),med ett kliniskt dokumenterat och patenterat kosttillskott innehållande det patenterade Curcuminextraktet BCM95**.

Huvudparametrarna var stelhet, rörlighet, välbefinnande, vikt, magproblem/gasbildning samt biverkningar. Vid studiens början (baseline)var båda grupperna lika.

Doseringen som användes var: 1500 mg BCM95 (3 kapslar per dag) alternativt 100 mg av standardbehandlingen (Diklofenak). Studien varade i 28 dagar.

Fördelningen mellan könen var lika mellan grupperna.

Resultat: Både Diklofenak och kosttillskottet visade tydlig effekt efter 14 och 28 dagar – två tredjedelar av deltagarna upplevde ökad ledkomfort – oberoende av grupp. Däremot var det stor skillnad på antalet biverkningar i de båda grupperna.  

Efter 7 dagar upplevde Diklofenak-gruppen magproblem i form av gasbildning och magkatarr medan problemen i kosttillskotts-gruppen hade minskat jämfört med baseline. Ingen i BCM95 gruppen behövde medicinera med H2-blockerare (Zantack) medan 28% behövde det i Diklofenak-gruppen.

Förutom tre gånger färre, kortvarigare och mildare biverkningar,13% i BCM95 gruppen mot 38% i Diklofenak-gruppen, minskade BCM95-gruppen signifikant i vikt.

 

*Safety and efficacy of curcumin versus diclofenac in kneeosteoarthritis: a randomized open-label parallel-arm study. Dhaneshwar Shep , ChitraKhanwelkar , Prakashchandra Gade and Satyanand Karad

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6460672/pdf/13063_2019_Article_3327.pdf

  ** BCM95: är det mest väl dokumenterade, högabsorberade rena curcumin-extraktet i världen. BCM95 har genomgått drygt 60 publicerade studier. Studier där effekt, säkerhet och upptag undersökts.

 Gurkmeja (BCM95®) hjälper till att skydda våra leder och bidrar därigenom till bibehållen ledhälsa. Bidrar också till att skydda kroppens celler mot oxidativ stress och till att bibehålla immunsystemets normala funktion.

 

Har du några frågor?
Är det något du undrar över? ring eller maila, så hjälper vi dig gärna.
Kontakta oss